EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie o povinnej publicite pre užívateľov NP UKRAJINA
22 jún
0

Oznámenie o povinnej publicite pre užívateľov národného projektu


Spolupracujúci subjekt poskytuje IMPLEA súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a publicity v rámci národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (ďalej „NP Ukrajina“), a to najmä:

  • umiestnením plagátu o implementácii NP Ukrajina na dobre viditeľnom mieste v priestoroch budovy užívateľa, ktoré je prístupné širokej verejnosti, počas realizácie príslušných aktivít v rámci NP Ukrajina,
  • umiestnením loga ESF s odkazom na Európsku úniu v priestoroch budovy užívateľa, počas realizácie príslušných aktivít v rámci NP Ukrajina.

Plagát

Logo