EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Výberové konanie na pozíciu Brigádnik v oblasti administratívy


Miesto výkonu práce: Nevädzová 5, Bratislava
Ponúkaný plat /brutto/: 8€/hodina
Termín nástupu: október 2023
Druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov
Trvanie dohody o brigádnickej práci študentov: doba určitá na rok

Počet voľných pracovných miest: 1 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Administratívne práce, administratívna podpora, kopírovanie, archivovanie a dohľadávanie dokumentácie a iné pomocné práce.


Požadované vzdelanie a prax: Študent 

Počítačové znalosti – používateľ:

  • Internet (e-mail, www) – pokročilý
  • Microsoft Excel – pokročilý
  • Microsoft Outlook – pokročilý
  • Microsoft Word – pokročilý

 Osobnostné predpoklady a zručnosti: dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

Stručná charakteristika spoločnosti:

Implementačná agentúra MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti. KZ na r. 2023 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: Verejná správa 


Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 30.09.2023 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

  1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
821 01 Bratislava

s označením „Výberové konanie Brigádnik v oblasti administratívy“.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov IMPLEA.