Dizajn bez nazvu O agentúre » Implementácia OP Ľudské zdroje » 2019

2019

Dňa 28.09.2020 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2019, ktorá bola dňa 29.09.2020 predložená na posúdenie Európskej komisii.