Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka pre oblasť aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Výberové konanie  na pozíciu Lektor/-ka pre oblasť aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb

Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta KC v Čiernej nad Tisou

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný garant KC.

Výberové konanie na miesto odborného garanta NDC a odborného pracovníka NDC v Lučenci

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Odborný garant NDC a Odborný pracovník NDC

Výberové konanie na pracovné miesto komunitného pracovníka KC vo Fiľakove

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu komunitného pracovníka KC Fiľakovo

Výberové konanie na pozíciu Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu v národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu