EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • BEZPEČNE A ÚTULNE
16 aug
0

Bezpečne a útulne


„Na začiatku boli deti. Deti z osady Dolinka, ktoré okrem krátkeho pobytu v škole (4-6 vyučovacích hodín) nemali žiadne možnosti, ako tráviť voľný čas, nehovoriac o totálne nevyhovujúcich podmienkach na domácu prípravu do školy či nebodaj záujmových krúžkoch. Doliehal na mňa pocit nespokojnosti a rozčarovania… Snívala som, že deti z važeckej osady budú mať raz svoje miesto, kam môžu prísť, učiť sa nové zaujímavé veci, budovať svoje vzájomné vzťahy v spolupráci s nami, dospelákmi,“ prezrádza Martina Šeďová, ktorá stála pri zrode detského centra vo Samuel vo Važci. . Jej sen sa nakoniec stal skutočnosťou, ale – ako to už býva – cesta nebola ľahká.

Keď sa spojí motivácia, vôľa posúvať veci k lepšiemu a chuť pomáhať, vznikne niečo výnimočné. Taký je aj Detské centrum Samuel, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie JEKH DROM. Toto centrum funguje vo Važci ako nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu už viac ako 5 rokov. Stojí za ním skupinka šikovných ľudí, ktorí vytvorili niečo, čo v súčasnosti prináša bezpečné a útulné miesto pre deti, mládež a dospelých z miestnej komunity. Svoju činnosť začínali s nadšením a v malom, popri svojej práci, dlhý čas v dobrovoľníckom móde.

Od dobrovoľníctva k svojpomocnej oprave detského centra

Prešlo niekoľko rokov a ich predstava o centre pre mládež a dospelých postupne nadobúdala reálne kontúry. Vďaka finančnej pomoci partnerov z USA – Cooperative Baptist Fellowship – sa im podarilo kúpiť vo Važci starý dom, ktorý si svojpomocne opravili a prispôsobili potrebám komunity. Vďaka aktívnemu zapájaniu sa do rôznych projektov vybavili centrum aj potrebným materiálom a pomôckami na voľnočasové aktivity.

Kreatívne krúžky práce s drevom aj letné tábory

Vchádzame do prístavby domu, do miestnosti, kde to nádherne vonia drevom. Malú stolársku dielňu zriadil pre deti pán Daniel – nadšenca dreva, ktorého výsledky práce môžete nájsť takmer v každej miestnosti spoločných priestorov. Pán Daniel vedie aj kreatívne krúžky práce s drevom, ktoré sú v centre veľmi obľúbené. Letné tábory, tvorivé a športové aktivity, riešenie krízových situácií, individuálny tútoring a mnoho ďalších aktivít sú súčasťou každodenného života centra. V Detskom centre Samuel pracujú najmä s mládežou a rodinami z osady Dolinka pri Važeckej jaskyni. V osade žije viac ako 200 obyvateľov v domčekoch postavených najmä z dreva.

Korona a ešte raz korona

„Pri svojej práci sa stretávame s mnohými nádhernými a otvorenými ľuďmi, ktorí obohacujú nielen nás, ale aj celé svoje okolie. Za ich otvorené srdcia, načúvajúce uši a vidiace oči chceme všetkým touto cestou poďakovať,“ hovorí na margo neľahkých 2 koronových rokov Daniela Šeďová, expertka na terén z občianskeho združenia JEKH DROM. Činnosť Detského centra Samuel bola v tom období do značnej miery ovplyvnená situáciou so šírením ochorenia Covid-19. Pre centrum to bolo skutočne náročné, o to viac pre jeho klientov. Mnohí z nich prišli o svoje pracovné príležitosti, niektoré rodiny zasiahlo ochorenie či smrť blízkych členov rodiny, deti boli odkázané na dištančné vyučovanie, ktoré sa však bez prístupu k počítačom realizovalo veľmi sťažka. „Snažili sme sa reagovať na potreby, ktoré v danom období nastali,“ dopĺňa Daniela Šeďová. Ich aktivity boli zameraná najmä na zdravotnú osvetu. Vďaka projektu z Nadácie Volkswagen Slovakia centrum zamestnalo dve invalidné dôchodkyne, ktoré šili ochranné rúška. Tie poskytovali bezplatne nielen obyvateľom Važca, ale aj organizáciám, ktoré o to požiadali. Ušili ich viac ako 4000…! Neoceniteľná bola pomoc a podpora deťom a mládeži, ktoré boli na dištančnom vzdelávaní a nemali prístup k internetu. Ľudia z centra im nosili domov pracovné listy alebo deti individuálne doučovali, pričom úzko spolupracovali so školami. Občianske združenie JEKH DROM sa stalo členom krízového štábu Obce Važec a asistovalo aj pri antigénovom testovaní priamo v rómskej osade, objednávaní na očkovanie a distribúcii humanitárnej pomoci. Vďaka dobrej spolupráci dokázalo centrum pomáhať adresne a zvládlo aj náročnú situáciu, keď bolo v osade mnoho osôb nakazených vírusom Covid-19.

Maximálne využiť potenciál priestorov centra

„Keď sme zakladali občianske združenie, našim snom bolo vytvoriť bezpečný priestor, kde deti, mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu tráviť svoj voľný čas, všestranne sa rozvíjať a získať zručnosti pre lepšiu budúcnosť. Zároveň víziou bolo poskytovať pomoc a podporu tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami,“ terénna expertka Daniela Šeďová.  „Chceli by sme poskytovanú službu udržať,, reagovať na aktuálne potreby, a tým prispôsobiť činnosť centra. Túžime vidieť, ako deti, ktoré navštevovali naše centrum, sa stanú dobrovoľníkmi a budú viesť iných, ako sa komunita zmocní a spoločne sa postaví proti prekážkam, ktoré jej stoja v ceste za lepším a kvalitnejším životom. Naším snom pre nich je skvalitnenie životných podmienok v oblasti bývania. Pre Detské centrum Samuel si želáme, aby priestory boli využívané rôznymi skupinami z Važca a bol maximálne využitý potenciál našich budov, a aby centrum bolo miestom, kde sa spájajú rôzne komunity.“

Komunikácia a dobré vzťahy sú základom pre úspech


Zakladateľka centra Martina Šeďová nás ešte pozve na kávu… a rozhovorí sa o vzťahoch. Tých „pracovno-komunitných“. „Pri našej práci si uvedomujeme, aký dôležitý je vzťah. Vzťah medzi sociálnym pracovníkom a prijímateľom sociálnej služby, vzťah medzi pracovníkmi na pracovisku a vzťahy medzi organizáciou a inými inštitúciami. Vnímame, že za osem rokov našej existencie sme si vybudovali dobré vzťahy s ľuďmi z miestnej rómskej komunity a inými zraniteľnými skupinami, ktorí sa na nás s dôverou obracajú so svojimi ťažkosťami aj radosťami. Pri zvládaní náročných situácií, s ktorými sa dennodenne stretávame nám napomáha to, že pracujeme ako tím. Aj napriek tomu, že každý sme iný, hľadáme spoločne riešenia, otvorene komunikujeme, vzájomne sa dopĺňame a povzbudzujeme. Občianske združenie má tiež vybudovanú dobrú partnerskú základňu, vďaka ktorej sa dá pomáhať ľahšie a adresnejšie. Sme vďační všetkým, ktorí nás podporujú, či už finančne, materiálne alebo povzbudivým slovom, modlitbou. Pri našej práci sa riadime krédom:
Tí, čo hľadia nádejou, vidia ďalej. Tí, čo hľadia láskou, vidia hlbšie. Tí, čo hľadia vierou, vidia všetko v inom svetle.“

Občianske združenie JEKH DROM – Detské centrum Samuel je od roku 2019 zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v rámci operačného programu Ľudské zdroje.