EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

  • Domov
  • Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Národný projekt
Inštitút sociálnej ekonomiky

Podnikaním k riešeniu spoločenských problémov


Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizácia: 6/2018 – 11/2023


Awesome Image

Realizácia projektu umožní vytvorenie a overenie fungovania systému podpory rozvoja a fungovania sociálnej ekonomiky, šírenie osvety o možnostiach, ktoré poskytuje zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie a registráciu sociálnych podnikov, ich motiváciu, vedenie a podporu, organizáciu odborných celoslovenských konferencií, vznik a priebežnú aktualizáciu webového sídla obsahujúceho komplexné informácie o podpore subjektov sociálnej ekonomiky, prezentáciu príkladov dobrej praxe v SR a v zahraničí.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Bezplatne poskytujú informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov: 

  • informujú ako požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku
  • poradia pri príprave dokumentov potrebných k založeniu sociálneho podniku
  • prevedú vás procesom registrácie sociálneho podniku
  • vedia o možnostiach štátnej podpory a financovania z iných zdrojov
    poskytnú následnú pomoc a podporu pri sociálnom podnikaní
  • nájdete ich v každom krajskom meste

Aktuality

Ponúkame prehľad o aktuálnych možnostiach získania podpory pre sociálne podniky, ktoré môžu využiť na chod svojho podnikania a pri zamestnávaní znevýhodnených skupín.

Sladké radosti i starosti

Na laskonku alebo veterník sa nám zbiehali sliny už odvtedy, ako sme cestou do Žiliny rozprávali o novootvorenej kaviarni, v ktorej nájdete zákusky len z domácej výroby. Nesie jednoduchý a výstižný názov – Žilinské radosti a nachádza sa na boku historickej budovy Považskej galérie.

Prinášame ďalší záznam rozhovoru v televízii TA3. Opäť sa raz potvrdilo, že sociálne podnikanie má obrovský prínos nie len pre spoločnosť, ale aj pre samotných podnikateľov.

NP ISE


Výstupy

KATALÓG SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Online katalóg prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú záujem propagovať svoju ponuku a zároveň ponúkajú tovary a služby pre širokú verejnosť. NAKUPUJME SRDCOM.

SOCIÁLNA EKONOMIKA NA SLOVENSKU

Cieľom stránky je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku.

KATALÓG SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Online katalóg prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú záujem propagovať svoju ponuku a zároveň ponúkajú tovary a služby pre širokú verejnosť. NAKUPUJME SRDCOM.

SOCIÁLNA EKONOMIKA NA SLOVENSKU

Cieľom stránky je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku.