EnglishSlovak

Opatrovanie doma

  • Domov
  • Bezplatné ONLINE vzdelávanie určené pre opatrovateľky zapojené do národného projektu
01 feb
0

Bezplatné ONLINE vzdelávanie určené pre opatrovateľky zapojené do národného projektu.

V rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizujeme vzdelávanie pre opatrovateľky zapojené do národného projektu na témy:

Ľudské práva klientov terénnej opatrovateľskej služby

Po absolvovaní vzdelávania nadobudnete znalosti v oblasti ľudsko -právnych záväzkov v sociálnych službách, princípoch ochrany ľudských práv, o ľudských právach a slobodách v podmienkach opatrovateľskej služby, ako aj o ľudských právach v kvalite sociálnych služieb. Vzdelávanie je v trvaní 2 dní (v rôznom rozpätí) od 9,00 hod do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
20.03.04.04.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
20.04.05.05.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
16.05.30.05.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ

Práca s klientom s demenciou

Cieľom vzdelávania je definovanie, pomenovanie demencie a zdieľanie skúseností opatrovateliek, ktoré opatrujú klienta s demenciou. Vzdelávanie je v trvaní 2 dní (v rôznom rozpätí) od 8,00 hod do 12,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
09.02.15.02.2023Mgr. Peter KollárovičUSKUTOČNENÉ
28.02.07.03.2023PhDr. Ing. Svetlana Pavlovičová, MBAUSKUTOČNENÉ
15.03.27.03.2023PhDr. Ing. Svetlana Pavlovičová, MBAUSKUTOČNENÉ
11.04.18.04.2023PhDr. Ing. Svetlana Pavlovičová, MBAUSKUTOČNENÉ
11.05.26.05.2023PhDr. Ing. Svetlana Pavlovičová, MBAUSKUTOČNENÉ

V prípade záujmu zúčastniť sa vzdelávania, prosím vyplňte prihlasovací formulár. Platný a vyplnený prihlasovací formulár automaticky slúži ako oficiálna registrácia na vzdelávanie.