EnglishSlovak

OPATROVANIE DOMA

  • Domov
  • Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu
13 mar
0

Nová publikácia „Všade dobre, doma najlepšie"


Dokument Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu je zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Jeho hlavným cieľom je identifikovať kritéria pre posúdenie možností poskytovania a zabezpečenia opatrovateľskej služby obcou a navrhnúť legislatívne opatrenia na udržateľnosť a rozvoj opatrovateľskej služby s dôrazom na obce s menším počtom obyvateľov. Súčasťou dokumentu sú návrhy opatrení, odporúčaní a kritérií.

Rozvoj a udržateľnosť opatrovateľskej služby má predchádzať umiestňovaniu osôb odkázaných na pomoc do pobytových zariadení ako aj podporiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú.

Analýza bola spracovaná v rámci Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.