EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

  • Domov
  • Cesta spoznávania života v pôde – príbeh RSP Živá Záhrada
06 jún
0

Cesta spoznávania života v pôde


Viete ako nájsť dobrý nápad? Manželia Baľákovci nám ukázali, že to nie je len o náhode ale o spojení dlhoročných skúseností, vedomostí a dobrého úmyslu. Lucia a jej manžel Juraj Baľákovi pracovali v zahraničí a mali množstvo nápadov a vízií, no v prvom rade chceli robiť aj niečo zmysluplné, čo bol nakoniec aj dôvod návratu domov na Slovensko. Práve to „zmysluplné“ začali robiť prostredníctvom Živej Záhrady – miesta, kde chcú aby rástla rovnako zdravá zelenina ako aj naše povedomie o živote v harmónii s prírodou.

Príbeh Živej Záhrady sa začal písať v okamihu, keď manželia Baľákoví hľadali odpoveď na otázku: ako vypestovať výživné, chutné a zdravé potraviny? Odpoveď bola jasná – potrebujeme riešiť zdravie pôdy. S touto myšlienkou založili registrovaný sociálny podnik Živá záhrada s.r.o. s primárnym cieľom: obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy a zároveň pri tom integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných ľudí.

•Výživovo bohatšia zelenina

Podľa Luciiných slov je pôda živým organizmom. Jej spracovávanie prostredníctvom veľkých poľnohospodárskych strojov ju zhutňuje a spolu s toxickými chemikáliami aplikovanými na pôdu v nej zabíja to, čo je živé. Pôda tak nedokáže fungovať správne a to vplýva negatívne aj na správne fungovanie ostatných procesov v prírode – reguláciu klímy, kolobeh vody, viazanie uhlíka v pôde, biodiverzitu, syntézu živín a zdravie mikrobiómu v potravinách. Zdravá pôda by mala obsahovať nielen baktérie ale aj huby a predátorov, ktorí požierajú baktérie s hubami, čím uvoľňujú rastlinám živiny. Zelenina zo zdravej pôdy je potom živinovo bohatšia, má kvalitnejšiu vlákninu a má mikrobióm, ktorým sa neustále inokulujeme (pozn. „očkujeme“).

Svoje poznanie o tom, ako pestovať zdravú zeleninu, si v Živej záhrade nechcú nechať iba pre seba a svoje blízke okolie, no snažia sa šíriť osvetu o fungovaní života v pôde. Zdravá, živá pôda môže byť odpoveďou aj na mnohé iné poľnohospodárske, či ekologické výzvy.

 Ukladajme uhlík do pôdy

V Živej Záhrade na pôdu nazerajú aj z pohľadu jej významu pre životné prostredie. Väčšina uhlíka uvoľneného ľudskou činnosťou do atmosféry pochádza práve z pôdy. Pozitívne však je, že správnym prístupom je možné tento uvoľnený uhlík opäť viazať späť do pôdy. V súčasnosti sa pri snahách o redukciu uhlíka hovorí najmä o redukcii emisií, čo je podľa Lucie negatívny a nedostatočný prístup. Efektívnejšie je zamerať sa práve na ukladanie uhlíka do pôdy, čo prirodzene vedie k jeho redukcii v ovzduší.

Lucie sme sa opýtali aj na to, ktorá aktivita je pre nich najdôležitejšia. Odpoveď – samozrejme –  neprekvapila. To, čomu sa venujú s dlhodobým zámerom, je práve obnova biodiverzity a mikrobiómu pôdy. Ako dôležitý aspekt ich práce vnímajú lokálny biocirkulárny reťazec, ktorý zahŕňa kompostovanie prebytkov organickej hmoty na mieste vzniku, s minimalizáciou dopravy. Je podľa nej veľmi dôležité naučiť ľudí, aby kompostovali priamo doma.

A aká je teda ich vízia? „Skompostujme všetko lokálne a kvalitne, obnovme pôdu, aby sršala životom. Umožní nám to redukovať množstvo toxických chemikálií a syntetických hnojív používaných pri pestovaní rastlín, čo prispeje pozitívne k nášmu zdraviu,“ odpovedala bez zaváhania.

 Nielen ochrana životného prostredia

V Živej Záhrade sa okrem ochrany životného prostredia rozhodli aj pre podporu zamestnávania zraniteľných a znevýhodnených osôb. V súčasnosti dokážu v podniku na mesačnej báze zamestnávať dve zdravotne znevýhodnené osoby. Lucia Baľáková hovorí o práci so znevýhodnenými, že potrebný individuálny prístup môže byť niekedy náročný. To je ale viac než vyvážené tým, že ich zamestnanci si svoju prácu vážia, sú veľmi srdeční a dávajú im iný pohľad na svet. Dlhodobou víziou sociálneho podniku je integrácia znevýhodnených a zraniteľných osôb so špecifickými potrebami vrátane prvkov pracovnej terapie. 

Predstavou s otvoreným koncom je aj domov pre dôchodcov a špeciálne aj pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, ktorí by pri priaznivom zdravotnom stave mohli pomáhať pri pestovaní a spracovaní zeleniny alebo pri chove domácich zvierat. Táto práca by ich udržala čulých dlhšie, cítili by sa prínosní, boli by aktívne zapojení do spoločnosti. Rovnaký prínos by mohla mať táto pracovná terapia aj pre hľadajúcu sa mládež, či ľudí, ktorí v dôsledku vysokého pracovného nasadenia „vyhoreli“. 

V blízkosti budovy, kde sa dnes Živá Záhrada nachádza, by radi vybudovali komunitnú záhradu. „Typicky meditatívna práca pre ľudí, ktorí sa potrebujú znova uzemniť a nájsť samých seba,“ uzavrela Lucia. Z jej výroku možno skonštatovať, že vízia práce pre znevýhodnených a zraniteľných ľudí v Živej Záhrade do budúcnosti jasne obsahuje prvky pracovnej terapie.

• Šité na mieru

Terajšiu ponuku Živej Záhrady manželia Baľákovci veľmi trefne pomenovali „šité na mieru“. Okrem mikrobiálnych analýz pôdy a kompostu totiž ponúkajú rôzne služby pre skúsených poľnohospodárov aj menej skúsených pestovateľov a pre širokú verejnosť. Môžete sa zúčastniť prednášok alebo absolvovať u nich workshop o kompostovaní. Okrem toho si v Živej Záhrade môžete objednať záhradné práce a služby – kosenie, štiepkovanie, odstraňovanie náletov.

Pre poľnohospodárov ponúkajú odborné poradenstvo, cieľom ktorého je regenerovať pôdu a hospodáriť na veľkých poľnohospodárskych výmerách ekologicky, s vyššími výnosmi. Vďaka poradenstvu môžu poľnohospodári napríklad zvýšiť vodozádržnú schopnosť pôdy, zvýšiť obsah stabilného uhlíka v pôde, zlepšiť živinovú kvalitu výpestkov vrátane zdravia zvierat, či zlepšiť kolobeh živín s redukciou nákladov na externé vstupy, vyšším výnosom a ziskovosťou.

Dôležitou aktivitou je samotné vzdelávanie o živote v pôde vo vzťahu k ekológii a kvalite potravín, ktoré Živá Záhrada organizuje nielen pre školy, ale aj pre širokú a odbornú verejnosť.

p. Baľáková vysvetľuje obecenstvu pred obrazovkou
 Zamyslime sa nad pôdou spoločne

Zakladatelia Živej Záhrady Lucia a Juraj Baľákoví oslovili odborníkov z oblasti pôdy a spoločne vytvorili autorský kolektív knihy s názvom „ Živá Záhrada – záhady a riešenia“.

Zakladatelia Živej Záhrady Lucia a Juraj Baľákoví oslovili odborníkov z oblasti pôdy a spoločne vytvorili autorský kolektív knihy s názvom „ Živá Záhrada – záhady a riešenia“. Cieľom tejto knihy je ponúknuť možnosť zamyslieť sa a nahliadnuť do fascinujúceho života v pôde všetkým z nás. Avšak, aby táto kniha mohla dostať reálnu podobu potrebujú pomoc. Vytvorili preto výzvu na platforme Donio, prostredníctvom ktorej sa môžete aj vy dozvedieť viac.

Ak chcete tento príbeh rozvíjať a podporiť účinné riešenia, môžete tak urobiť až do 18.8.2023 na www.donio.sk/zivapoda.