EnglishSlovak

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 18.4.2021

Aktualizácia príručky reagovala na mimoriadnu situáciu spojenú s mimoriadnymi opatreniami zavedenými za účelom zabránenia šírenia koronavírusu COVID – 19 tak, aby bolo možné realizovať výberové konanie aj počas nej, a to online formou prostredníctvom videohovoru v komunikačnej aplikácii. Za týmto účelom bol upravený Postup pri realizácii výberového konania (príloha č. 3 Príručky).

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, verzia 1.02 (PDF, 1105 kB)

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 650 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 100 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 432 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 126 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 74 kB)