EnglishSlovak

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej

  Beh za zdravím, beh pred chorobami, beh pre, beh proti, beh detí, beh dospelých, beh cross, orientačný beh…beh zažíva v súčasnosti veľký

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) IA MPSVR SR pripravuje realizáciu procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA