EnglishSlovak

Aktuality


Do tímu NP TOS hľadáme Expertov. Súčasťou práce expertov bude analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov.

Pripravili sme pre Vás videomanuál k správnemu predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS a k správnemu vypĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis.

Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS Videomanuál k vpĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnešným dňom zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Dokumenty

Obsah tejto stránky momentálne intenzívne dokončujeme