EnglishSlovak

Aktuality


Prehľad termínov a tém ONLINE infoseminárov NP TOS na november a december. Možnosť prihlásenia sa

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia IA MPSVR SR bude dňa 20.11.2020 uzavreté aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie

Vážení žiadatelia a spolupracujúce subjekty, Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením

Na mesiac november a december 2020 sme pre Vás pripravili sériu ONLINE infoseminárov NP TOS. Viac informácii v článku.

Prinášame Vám novú koncepciu tém infoseminárov NP TOS. Zameraná komplexne na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby a zároveň prierezom všetkých podstatných dokumentov a