EnglishSlovak

Implementačná agentúra MPSVR SR

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Email: nptos@ia.gov.sk

Projektový tím

Projektová manažérka

 • Mgr. Eva Bilka eva.bilka@ia.gov.sk +421 2 20 431 572 / +421 918 569 047
 • Garantka odborných aktivít

 • Mgr. Andrea Olajošová andrea.olajošová@ia.gov.sk +421 2 20 431 579 / +421 917 991 244
 • Hlavná metodička / koordinátorka

 • Ing. Miroslava Kochanová miroslava.kochanova@ia.gov.sk +421 2 20 431 576 / +421 917 625 236
 • Regionálne koordinátorky / metodičky

  Trenčiansky kraj

 • Bc. Miroslava Nagyová miroslava.nagyova@ia.gov.sk +421 908 696 550
 • Nitriansky kraj

 • Bc. Miroslava Nagyová miroslava.nagyova@ia.gov.sk +421 908 696 550
 • Žilinský kraj

 • Bc. Miroslava Nagyová miroslava.nagyova@ia.gov.sk +421 908 696 550
 • Banskobystrický kraj

 • Mgr. Katarína Horváth katarina.horvath@ia.gov.sk +421 908 697 512
 • Prešovský kraj

 • Ing. Mgr. Svetlana Pavlovičová MBA svetlana.pavlovicova@ia.gov.sk +421 908 582 371
 • PhDr. Petra Ovádová petra.ovadova@ia.gov.sk +421 917 991 204
 • Košický samosprávny kraj

 • Mgr. Lucia Barabasová lucia.barabasova@ia.gov.sk +421 908 560 659