EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Tematický workshop – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?
20 jún
0

Tematický workshop: Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?


Pozývame vás na tematický workshop Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) v spolupráci s partnerom projektu: Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania.

Dátum: 01.08.2023 
Forma: prezenčne
Počet účastníkov prezenčnej formy: 100 osôb
Miesto: Hotel Color, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava 3
Čas: od 9.00 h – 17.00 h
Program workshopu – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?

Svoju účasť, prosím potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do 27.07.2023.
Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?

Cieľom tematického workshopu je vybudovať sieť spolupráce, oboznámiť účastníkov s metódami scitlivovania zamestnávateľského prostredia voči zamestnancom so znevýhodneným  na trhu práce, objasniť tému prístupnosti, nielen z pohľadu fyzického prostredia, ale aj ostatných foriem, ako je spôsob komunikácie, vytvorenie priateľského prostredia v zamestnaní, vzájomné spoznávanie sa a akceptovanie rôznych foriem odlišností.
Workshop je určený hlavne pre zariadenia sociálnych služieb zapojené v NP DI PTT, zamestnávateľské subjekty z komunity a agentúry podporovaného zamestnávania.