EnglishSlovak

CESTY ISTOTY


Spolupráca s Rozhlasom a televíziou Slovenska

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska spustila od 18. októbra 2021 publicistický magazín pod názvom „Cesty istoty“.
Vysiela sa na „Trojke“ (RTVS) v pravidelných intervaloch, a to každý pondelok v čase od 18.35 h.

V dvadsiatich dieloch dostanú priestor všetky národné projekty aktuálne realizované Implementačnou agentúrou, aby na príbehoch skutočných ľudí ukázali rôzne formy podpory sociálnych služieb, ich dosah na skvalitňovanie života zdravotne i sociálne znevýhodnených občanov. Téme deinštitucionalizácie je venovaných 6 dielov a prostredníctvom hlavných hrdinov sa oboznámite s ich príbehmi a novými životnými výzvami.

 

 

Príbeh pani Eriky z Okoča

(MP4, 09min:11s)

 

Príbeh pani Zuzany z Rožňavy

(MP4, 10min:02s)

 

Príbeh pána Albína z Bratislavy

(MP4, 09min:53s)

 

Príbeh pána Petra z Lučenca

(MP4, 10min:24s)

 

Príbeh pani Réky z Adamovských Kochanoviec

(MP4, 9min:21s)

 

Príbeh pána Pavla z Martina

(MP4, 10min:21s)