EnglishSlovak

Oznámenia


o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Oznámenie č.5

Oznámenie č.4

Oznámenie č.3

Oznámenie č.2

Oznámenie č.1