EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Pracovné ponuky


IMPLEA hľadá vhodných kandidátov na pozície

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Odborný pracovník poradenskej infraštruktúry regionálnych centier sociálnej ekonomiky - pre manažment dát a informácií v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Odborný pracovník poradenskej infraštruktúry Regionálnych centier sociálnej ekonomiky v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Senior Špecialista sociálnej ekonomiky – so zameraním na rozvoj poradenskej infraštruktúry v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Senior odborník/odborník SE pre oblasť legislatívy SE so zameraním na tému sociálne bývanie v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Senior odborník/odborník SE pre oblasť legislatívy SE so zameraním na sociálne služby v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Senior odborník/ odborník pre oblasť priamej a nepriamej podpory sociálnych podnikov v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Senior odborník/Odborník v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Špecialista pre disemináciu v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Odborný konzultant Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Odborný pracovník Centra znalostí – junior v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-03 23:59

Odborný pracovník centra znalostí v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II (ďalej len „NP ISE II“)

Expert/ka pre II. fázu - Revízia štandardov kvality a validácia metodík v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

                                                            

Kontrolór/ kontrolórka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)