EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie o uzavretí Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva
07 jún
0

Oznámenie o uzavretí Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie


IMPLEA oznamuje žiadateľom o zapojenie do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva, že z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov uzatvára dňom 08.06.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva.