EnglishSlovak

Základné informácie


Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len „IMPLEA“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020.

Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je jednou z najväčších utečeneckých kríz v Európe v tomto storočí. Za prvých 8 týždňov vojny utieklo z Ukrajiny viac ako 5 miliónov ľudí, z toho viac ako 397 tisíc utečencov prišlo na Slovensko. K 3. januáru 2023 Ministerstvo vnútra SR eviduje, že celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR z Ukrajiny od vypuknutia vojny, je 1 094 380. 

Slovenská republika čelila a stále čelí výzve, ako sa popasovať s procesom integrácie odídencov z Ukrajiny do spoločnosti, v ktorom bude možné zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré významne podporia ich začlenenie do spoločnosti na Slovensku.

Primárnu snahu bolo potrebné zamerať predovšetkým na niekoľko kľúčových oblastí, ktoré súvisia s kvalitou života, a preto v nich dominujú témy ako bývanie, vzdelávanie, zamestnanie, zdravotná či sociálna starostlivosť. Práve tieto komponenty života odídencov z Ukrajiny na Slovensku sú cieľom opatrení, ktoré majú na rôznych úrovniach podporiť integráciu odídencov a napomôcť tak snahe štátu o ich čo najefektívnejšie začlenenie.

Samosprávy dokázali rýchlo zareagovať na migračnú krízu a poskytli odídencom z Ukrajiny nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s ich zložitou životnou situáciou bezprostredne po ich vstupe na územie SR a následne pri ich sociálnom začlenení do spoločnosti na Slovensku. Aj dnes zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní humanitárnej pomoci a pri integrácii detí a dospelých prichádzajúcich z vojnou skúšanej Ukrajiny.

Prijímateľ: Implementačná agentúra MPSVR SR

Doba realizácie projektu: 24.02.2022 – 31.12.2023

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Alokácia: indikatívna výška finančnej alokácie na realizáciu NP je 12 096 000 €.


Cieľom národného projektu
je poskytovanie finančných príspevkov samosprávam, ktoré zabezpečujú a koordinujú humanitárne a integračné aktivity pre odídencov z Ukrajiny od 24.2.2022. Činnosti zamerané na pomoc a podporu detí a dospelých prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR budú z národného projektu finančne podporované počas realizácie projektu do konca roka 2023.