EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie o ukončení realizácie národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva
17 apr
0

Oznámenie o ukončení realizácie národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva


MPSVR SR oznamuje, že národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva s kódom ITMS2014+ 312111DCD2 bol úspešne ukončený k 31.12.2023.

Z národného projektu bolo podporených 201 samosprávnych subjektov – obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené právnické osoby. Celkový objem poskytnutých finančných príspevkov užívateľom – samosprávam bol vo výške 9,1 mil. EUR. Úspešnou implementáciou národného projektu bolo podporených 4 616 zamestnancov užívateľov, ktorí realizovali humanitárne a integračné aktivity súvisiace s podporu odídencov z Ukrajiny pri ich adaptácii a integrácii na Slovenku v období od 24.2.2022 do 31.12.2023.